نمایشگاه هفته سبز برلین، در سال ۱۹۲۶ آغاز به کار کرده و هشتاد و دومین دوره آن در سال ۲۰۱۷  برگزار می گردد. این نمایشگاه در سال ۲۰۱۷ پذیرای ۱۵۵۰ غرفه دار و قریب به ۳۸۰۰۰۰ بازدیدکننده متخصص در فضایی به وسعت ۱۱۸۰۰۰ مترمربع بود. سال گذشته ۷۰ وزیر و مدیر از دپارتمان های غذایی سراسر دنیا جهت…