نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری پاریس از برترین رویداد های بخش کشاورزی و دامپروری دنیا به حساب می آید. این نمایشگاه از سال ۱۹۱۷ بصورت هر ساله برگزار شده و SIA 2017 پنجاهمین دوره برگزاری آن است. در دوره گذشته سیا ۷۰۰/۰۰۰ بازدید کننده از ۱۰۵۰ غرفه ی آن دیدن کردند. نمایشگاه SIA فضایی برای ملاقات…