بعد از اخذ ویزای شینگن چه مدت میتوانم در حوزه شینگن سفر کنم؟

مدت زمان سفر بستگی به مدت زمان درج شده در ویزای صادر شده دارد. در ویزای صادر شده یک بازه ی زمانی مشخص میشود که در آن بازه به مدت مشخص میتوانید سفر کنید.

معمولا در دفعات اول ویزا به صورت یکبار ورود و کوتاه مدت (کمتر از یک ماه) صادر میشود.

About Author

client-photo-1
مهسا ثقفی