برای اخذ ویزای کانادا چه کار باید بکنم؟

شما برای اخذ ویزای مولتی ۵ ساله توریستی کانادا نیاز به سابقه ی سفر خوب و حساب بانکی قوی دارید.حداقل دو سفر اروپایی، سفرهای آسیایی، سفر به کشورهای همسایه و … میتواند برای شما سابقه ی سفر خوبی را ایجاد کند.

About Author

client-photo-1
مهسا ثقفی