ویزا

بسته به کشور مورد نظر از یک الی چهار ماه قبل از سفر باید برنامه ریزی کنید.

مدت زمان سفر بستگی به مدت زمان درج شده در ویزای صادر شده دارد. در ویزای صادر شده یک بازه ی زمانی مشخص میشود که در آن بازه به مدت مشخص میتوانید سفر کنید.

معمولا در دفعات اول ویزا به صورت یکبار ورود و کوتاه مدت (کمتر از یک ماه) صادر میشود.