نمایشگاه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مادرید(International HVAC & R 2017)

نمایشگاه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مادرید(International HVAC & R 2017)

 نمایشگاه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مادرید(HVAC & R)  یکی از بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه های جهان در زمینه تجهیزات و تاسیسات تهویه هوا و تکنولوژی های سرمایشی و گرمایشی می باشد که دوره گذشته آن با شرکت 590 غرفه دار و 45000 بازدید کننده از 65 کشور در مرکز نمایشگاهی Feria de Madrid  و در شهر مادرید…
مشاهده بیشتر