Testimonials

زیاد سفر میکنم. می تونم بگم تور جزایر قناری یکی از بهترین سفرهایی بود که رفتم. ممنون پیشواز.

پریسا احمدی, مسافر تور جزایر قناری

نوروز سال گذشته برای بازدید از نمایشگاه NORDBAT در آلمان با پیشواز همسفر شدم. سفر خوبی داشتم.

آقای باقری, مسافر هفته سبز برلین

به دنبال شرکت در نمایشگاهی خوب در صنایع غذایی بودم. پیشواز نمایشگاه هفته سبز برلین رو بهم پیشنهاد داد. عالی بود...

خضر مازوجی, مسافر تور گرین ویک