Testimonials

حضور در نمایشگاههای اروپا و آشنایی با آخرین دستاوردهای جهانی می تواند موجبات رشد و پیشرفت شرکت ها را فراهم  آورد.

مهندس محمد حسین وزیری نسب(مدیرعامل شرکت پولاد سقف), مدیرعامل شرکت پولاد سقف
http://pishvazasia.com/testimonial-view/testimonial3/

در۳ تور نمایشگاه ساختمان همسفر پیشواز بودم.از سفرهایم رضایت کافی داشتم.هزینه ها بسیار مناسب بود وگاها خدمات از گفته کارشناسان هم فراتر بود.

دکتر حسین خلیلی مرد(عضو هیئت مدیره وزارت راه و شهرسازی), عضو هیئت مدیره و معاون فنی مهندسی وزارت راه و شهرسازی

درتورنمایشگاه ساختمان فرانسه شرکت کردم. پرسنل پیشواز بسیار مطمئن بودند وبنده این آژانس را برای سفرهای بعدی نیزمد نظر قرار داده ام. (بیشتر…)

مهندس مجید قیصری(رئیس اداره نگهداری راههای روستایی), رئیس اداره نگهداری راه های روستایی