Testimonials

حضور در نمایشگاه های اروپا و آشنایی با آخرین دستاوردهای جهانی می تواند موجبات رشد و پیشرفت شرکت ها را فراهم  آورد.

مهندس محمد حسین وزیری نسب, مدیرعامل شرکت پولاد سقف
http://pishvazasia.com/testimonial-view/testimonial3/

در سه تور نمایشگاه ساختمان همسفر پیشواز بودم. از سفرهایم رضایت کافی داشتم. هزینه ها بسیار مناسب بود و گاها خدمات از گفته کارشناسان هم فراتر بود.

دکتر حسین خلیلی مرد, عضو هیئت مدیره و معاون فنی مهندسی وزارت راه و شهرسازی

شرکت در نمایشگاه های بین المللی را به دلیل شناخت تکنولوژی های روز دنیا بسیار مفید می دانم، به دلیل حضور بزرگان صنعت در نمایشگاه های اروپا اطلاعاتی که میتوان از این نمایشگاه ها بدست آورد قابل مقایسه با نمایشگاه های داخلی نیست.
درتورنمایشگاه ساختمان فرانسه شرکت کردم. دوستان و پرسنل آژانس بسیار مطمئن و مورد وثوق بودند و بنده این آژانس را برای سفر های نمایشگاهی و سیاحتی بعدی نیز مد نظر قرار داده ام.

مهندس مجید قیصری, رئیس اداره نگهداری راه های روستایی