تقویم نمایشگاههای پزشکی سال ۹۶

دانلود فایل تقویم نمایشگاههای پزشکی سال ۹۶

 

نام نمایشگاهموضوع نمایشگاهمحل برگزاریتاریخ شمسیتاریخ میلادیوبسایت نمایشگاه
IDSنمایشگاه تجهیزات دندانپزشکیآلمان
کلن
96/01/01
96/01/05
2017/03/21
2017/03/25
IDS
Expodentalنمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازیایتالیا
ریمینی
96/02/28
96/02/30
2017/05/18
2017/05/20
Expodental
Africa Healthنمایشگاه تجهیزات پزشکیآفریقای جنوبی
ژوهانسبورگ
96/03/17
96/03/19
2017/06/07
2017/06/09
Africa Health
Medlab Europeنمایشگاه آزمایشگاه پزشکی اروپااسپانیا
بارسلونا
96/06/22
96/06/24
2017/08/13
2017/08/15
Medlab Europe
REHACAREنمایشگاه توانبخشیآلمان
دوسلدورف
96/07/12
96/07/15
2017/10/04
2017/10/07
REHACARE
Expopharmنمایشگاه داروسازیآلمان
دوسلدورف
96/06/22
96/06/25
2017/09/13
2017/09/16
Expopharm
JFR کنگره رادیولوژیفرانسه
پاریس
96/07/21
96/07/24
2017/09/13
2017/09/16
JFR
Slimoنمایشگاه چشم پزشکی و عینکفرانسه
پاریس
96/07/14
96/07/17
2017/10/10
2017/10/10
Slimo
Cleanzoneنمایشگاه تکنولوژی اتاق تمیزآلمان
فرانکفورت
96/07/25
96/07/26
2017/10/17
2017/10/18
Cleanzone
CPHI world wideنمایشگاه صنایع داروییآلمان
فرانکفورت
96/08/02
96/08/04
2017/10/24
2017/10/26
CPHI world wide
COMPAMEDنمایشگاه تکنولوژی تجهیزات پزشکیآلمان
دوسلدورف
96/08/22
96/08/25
2017/11/13
2017/11/16
COMPAMED
MedTecنمایشگاه تجهیزات پزشکیآلمان
اشتوتگارت
97/01/28
97/01/30
2018/04/17
2018/04/19
MedTec