خدمات تور

* برگزاری تور نمایشگاهی، سنگ بنای کسب و کار ما می باشد و سالهاست که در این زمینه تلاش می کنیم.
* در کنار تور نمایشگاهی، همواره اجرای تورهای سیاحتی را نیز در دست داشته ایم و کوشیده ایم با برگزاری تورهای نمایشگاهی و سیاحتی جذاب، لحظات خوشی را برای مسافران خود رقم بزنیم.

تخفیف های ویژه

* شما می توانید با برنامه ریزی قبلی و خرید به موقع از تخفیف های ویژه روزهای اول فروش تور نمایشگاهی و سیاحتی برخوردار شوید.
* ما برای گروه ها، اتحادیه ها و اصناف شرایط تخفیفی ویژه ای را لحاظ می کنیم.

ماموریت ما:

* برگزاری تورهای نمایشگاهی و توسعه فراگیر صنعت کشور
* شرکت در گردهمایی های بزرگ صنفی متخصصان و مدیران و تعامل با مجرب ترین مدیران و کارآفرینان دنیا
* بازدید از جاذبه های توریستی

آن چه دیگران درباره ما می گویند

حضور در نمایشگاههای اروپا و آشنایی با آخرین دستاوردهای جهانی می تواند موجبات رشد و پیشرفت شرکت ها را فراهم...
مهندس محمد حسین وزیری نسب(مدیرعامل شرکت پولاد سقف)
در۳ تور نمایشگاه ساختمان همسفر پیشواز بودم.از سفرهایم رضایت کافی داشتم.هزینه ها بسیار مناسب بود وگاها خدمات از گفته کارشناسان هم...
دکتر حسین خلیلی مرد(عضو هیئت مدیره وزارت راه و شهرسازی)
درتورنمایشگاه ساختمان فرانسه شرکت کردم. پرسنل پیشواز بسیار مطمئن بودند وبنده این آژانس را برای سفرهای بعدی نیزمد نظر قرار داده...
مهندس مجید قیصری(رئیس اداره نگهداری راههای روستایی)